...

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Taxi diensten rotterdam, hierna te noemen “het Bedrijf”.

1.2 Door gebruik te maken van de diensten van het Bedrijf gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Diensten

2.1 Het Bedrijf biedt taxidiensten aan voor zowel particulieren als bedrijven.

2.2 Het Bedrijf streeft ernaar om diensten van hoge kwaliteit te leveren, maar geeft geen garanties met betrekking tot beschikbaarheid, betrouwbaarheid, of tijdigheid van de diensten.

3. Reserveringen

3.1 Reserveringen kunnen worden gemaakt via onze website, telefonisch, of via e-mail.

3.2 Het Bedrijf bevestigt uw reservering per e-mail of telefoon. Pas na bevestiging is de reservering definitief.

3.3 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige informatie bij het maken van een reservering.

4. Betaling

4.1 De tarieven voor onze diensten worden vooraf aan u gecommuniceerd en zijn afhankelijk van de specifieke dienst en ritdetails.

4.2 Betaling kan worden gedaan via contant geld, creditcard, of andere door het Bedrijf geaccepteerde betaalmethoden.

4.3 Alle betalingen moeten worden voldaan op het moment van de rit, tenzij anders overeengekomen.

5. Annuleringen en Wijzigingen

5.1 Annuleringen kunnen kosteloos worden gedaan tot 24 uur voor de geplande ophaaltijd.

5.2 Bij annuleringen binnen 24 uur voor de geplande ophaaltijd kan een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.

5.3 Wijzigingen in de reservering zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

6. Verantwoordelijkheden van de Passagier

6.1 Passagiers dienen zich te houden aan de instructies van de chauffeur en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2 Passagiers zijn verantwoordelijk voor het veilig opbergen van hun persoonlijke bezittingen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.

6.3 Roken, het consumeren van alcoholische dranken, en het gebruiken van illegale substanties in het voertuig zijn strikt verboden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van het Bedrijf.

7.2 In geval van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, verkeersomstandigheden, of andere onvoorziene gebeurtenissen, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor vertragingen of annuleringen van de dienst.

8. Klachten

8.1 Klachten over de geleverde diensten dienen binnen 7 dagen na de betreffende rit schriftelijk te worden ingediend bij het Bedrijf.

8.2 Het Bedrijf streeft ernaar om klachten binnen 14 dagen te behandelen en op te lossen.

9. Privacy

9.1 Het Bedrijf respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van het Bedrijf.

10. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

10.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

10.2 Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van het Bedrijf en treden in werking 30 dagen na publicatie.

11. Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de diensten van het Bedrijf worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.