...

Privacybeleid

 

Inleiding

Bij Taxi Diensten Rotterdam hechten we veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en hoe we deze beschermen.

Verzameling van Persoonlijke Gegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

Contactgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Boekingsinformatie: zoals datum en tijd van de rit, ophaal- en afzetlocaties.

Betalingsinformatie: zoals creditcardgegevens of andere betaalmethoden.

Voertuig- en ritinformatie: zoals voertuigvoorkeuren en speciale verzoeken.

Gebruik van Persoonlijke Gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Verwerking van Boekingen: om uw ritten te plannen en uit te voeren.

Communicatie: om u te informeren over uw boeking, facturen te sturen, en eventuele wijzigingen of vertragingen te melden.

Verbetering van Diensten: om onze diensten te analyseren en te verbeteren op basis van uw feedback en gebruikspatronen.

Juridische Naleving: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze rechten en eigendommen te beschermen.

Bescherming van Persoonlijke Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, en ongeautoriseerde toegang. Deze maatregelen omvatten encryptie, beveiligde servers, en toegangscontroles.

Delen van Persoonlijke Gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

Dienstverleners: wij kunnen gegevens delen met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het leveren van onze diensten, zoals betalingsverwerkers en IT-dienstverleners.

Wettelijke Vereisten: wij kunnen gegevens openbaar maken als dit wettelijk verplicht is of als dit nodig is om onze rechten te beschermen.

Bewaring van Persoonlijke Gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Uw Rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@taxi-diensten-rotterdam.nl

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen door een kennisgeving op onze website te plaatsen of u direct te informeren.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze gegevens verwerking praktijken, neem dan contact met ons op via:

[Naam Taxi Bedrijf]
[Adres]

info@taxi-diensten-rotterdam.nl

[Telefoonnummer]

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.